top of page

YAZILIM KALİTESİ NASIL KORUNUR?

Yazılım kalitesi, yazılımın hem işlevsel hem de işlevsel olmayan gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını ölçer.


İşlevsel gereksinimler, yazılımın ne yapması gerektiğini tanımlar. Teknik ayrıntıları, veri işlemeyi, hesaplamaları veya bir uygulamanın neyi başarmayı amaçladığını belirten diğer herhangi bir özel işlevi içerirler.

Kalite nitelikleri olarak da bilinen işlevsel olmayan gereksinimler, sistemin nasıl çalışması gerektiğini belirler. İşlevsel olmayan gereksinimler, taşınabilirlik, olağanüstü durum kurtarma, güvenlik, gizlilik ve kullanılabilirliği içerir.


Yazılım testi, yazılım kaynak kodundakiteknik sorunları tespit eder ve çözer ve gereksinimlerini karşıladığından emin olmak için ürünün genel kullanılabilirliğini, performansını, güvenliğini ve uyumluluğunu değerlendirir.


Yazılım kalitesinin boyutları aşağıdaki özellikleri içerir:

· Ulaşılabilirlik: Ses tanıma ve ekran büyüteçleri gibi uyarlanabilir teknolojilere ihtiyaç duyan bireyler de dahil olmak üzere farklı bir grup insanın yazılımı rahatça kullanabilme derecesi.

· Uyumluluk: Yazılımın farklı işletim sistemleri, cihazlar ve tarayıcılar gibi çeşitli ortamlarda kullanıma uygunluğu.

· Yeterlik: Yazılımın enerji, kaynak, çaba, zaman veya para harcamadan iyi performans gösterme yeteneği.

· İşlevsellik: Yazılımın belirtilen işlevlerini yerine getirme yeteneği.

· Yüklenebilirlik: Yazılımın belirli bir ortama kurulabilme yeteneği.

· Localization: Bir yazılımın çalışabileceği çeşitli diller, saat dilimleri ve benzeri diğer özellikler.

· Sürdürülebilirlik: Özellikler eklemek ve geliştirmek, hataları düzeltmek vb. için yazılımın ne kadar kolay değiştirilebileceği.

· Verim: Yazılımın belirli bir yük altında ne kadar hızlı performans gösterdiği.

· Taşınabilirlik: Yazılımın bir konumdan diğerine kolayca aktarılabilmesi.

· Güvenilirlik: Yazılımın, belirli koşullar altında belirli bir süre boyunca hatasız olarak gerekli bir işlevi yerine getirme yeteneği.

· Ölçeklenebilirlik: Yazılımın, işleme taleplerindeki değişikliklere yanıt olarak performansı artırma veya azaltma yeteneğinin ölçüsü.

· Güvenlik: Yazılımın yetkisiz erişime, gizliliğin ihlaline, hırsızlığa, veri kaybına, kötü amaçlı yazılımlara vb. karşı koruma yeteneği.

· Test edilebilirlik: Yazılımın test edile bilirliliği

· Kullanılabilirlilik: Yazılımın kullanıla bilirliliği

Bir kez dağıtıldıktan sonra yazılım kalitesini korumak için geliştiriciler, yeni müşteri gereksinimlerini karşılamak ve müşterilerin belirlediği sorunları ele almak için sürekli olarak uyarlamalıdır. Bu, sorunları önlemek için işlevselliği geliştirmeyi, hataları düzeltmeyi ve yazılım kodunu ayarlamak gerekli.Bir ürünün piyasada ne kadar süre dayanacağı, geliştiricilerin bu bakım gereksinimlerine ayak uydurabilme becerisine bağlıdır.


Bakım yapmaya gelince, geliştiricilerin yapabileceği dört tür değişiklik vardır:

1. Düzeltici: Kullanıcılar genellikle, kodlama hataları ve yazılımın gereksinimlerini karşılamasını engelleyen diğer sorunlar da dahil olmak üzere geliştiricilerin düzeltmesi gereken hataları belirler ve bildirir.


2. Uyarlanabilir: Geliştiriciler, işletim sisteminin yeni bir sürümünün çıkması gibi değişen donanım ve yazılım ortamlarıyla uyumlu olduğundan emin olmak için yazılımlarında düzenli olarak değişiklik yapmalıdır.


3. Mükemmel: Bunlar, performansı artırmak için kullanıcı arabirimini iyileştirmek veya yazılım kodunu ayarlamak gibi sistem işlevselliğini artıran değişikliklerdir.


4. Önleyici: Bu değişiklikler, yazılımın başarısız olmasını önlemek için yapılır ve kodu yeniden yapılandırma ve optimize etme gibi görevleri içerir.

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page