top of page

Python ve Diğer Programlama Dilleri


Python, 1991 yılında Guido van Rossum tarafından geliştirilen genel amaçlı, üst düzey bir programlama dilidir. Kod anlaşılabilirliği vurgulanarak yapılandırılmıştır.Python söz dizimi, programcıların kavramlarını daha az kod satırında ifade etmelerini sağlayarak en hızlı büyüyen dil olmasını sağlayan, günümüzün programlama dilidir.


Python'un Özellikleri

· Kodlaması kolay: Python, c, c#, Java script, Java ve benzeri diğer dillere kıyasla anlaşılması kolay olduğu için üst düzey bir programlama dilidir. Python ancak saatlerce çalışarak öğrenilebilir ve kod yazılabilir. Ayrıca, geliştirici dostu bir dildir.

· Platformdan Bağımsız: Python programları çok sayıda işletim sistemi çerçevesinde geliştirilebilir ve yürütülebilir. Python, Linux, Windows, Macintosh, Solaris ve diğerlerinde kullanılabilir.

· Nesneye Yönelik Dil: Python, nesne yönelimli dili ve sınıf kavramlarını, nesnelerin kapsüllenmesini vb. destekler.

· Ücretsiz ve Açık Kaynak: Python dili resmi web sitesinde ücretsiz olarak mevcuttur. Açık kaynak kodlu olduğundan, halka açıktır. Böylece indirebilir, kullanabilir ve paylaşabilirsiniz.

· GUI Programlama Desteği: Python'da PyQt5, PyQt4, wxPython veya Tk gibi bir modül kullanılarak Grafik Kullanıcı arayüzleri yapılabilir.

· Üst Düzey Dil: Python üst düzey bir dildir. Python'da programlar geliştirildiğinde, sistem mimarisini ezberlemesi veya hafızayı yönetmesi gerekmiyor.

· Taşınabilir dil: Python, örneğin Windows için python ile yazılan kodun Linux, Unix ve Mac gibi farklı platformlarda da çalışabilmesi durumu gibi taşınabilir bir dildir.

· Entegre ve Yorumlanan Dil: Python kodu satır satır yürütüldüğünden Python bir Yorumlanan Dildir. Python ayrıca Entegre bir dildir, çünkü çok fazla uzatmadan python'u C, C++ ve benzeri başka bir dille entegre edebilir.


Python ve Diğer Programlama Dilleri Arasındaki Farklar

· Python açık ve okunması kolaydır, Ruby'nin zaman zaman hata ayıklaması zor olabilir.

· Python tabanlı uygulamalar YouTube, Instagram, Bit torrent vb. iken Ruby tabanlı uygulamalar Twitter, Github vb.'dir.

· Python'un Django adlı bir web çerçevesi varken, Ruby'nin Ruby on Rails adlı bir Web çerçevesi vardır.

· Python, geliştiriciler arasında Ruby'den çok daha yüksek benimseme oranlarına sahiptir.

· Modüllerin kullanımı ve daha iyi ad alanı yönetimi Python'da bulunurken, blokların kullanımı Ruby'de mevcuttur.


Python, Golang’a karşı:

· Python, nesne yönelimli programlamaya dayalı üst düzey bir programlama dili iken Golang, eş zamanlı programlamaya dayalı prosedüre bir programlama dilidir.

· Python istisnaları desteklerken Golang istisnaları desteklemez. İstisna yerine Golang'ın hatası var.

· Python dinamik olarak yazılmış bir dildir, tercüman kullanır, Go ise statik olarak yazılmış bir dildir. Yani derleyici kullanır.

· Python kalıtımı desteklerken Golang kalıtımı desteklemez.

· Python, veri analizi ve hesaplama için iyidir, Golang ise sistem programlama için kullanışlıdır.


Python vs PHP:

· Python, nesne yönelimli bir betik dili iken PHP, sunucu tarafı betik dilidir.

· Python genel amaçlı bir tam yığın programlama dilidir, oysa PHP web geliştirme için yaygın olarak kullanılmaktadır.

· Python'da işlevsel programlama teknikleri mümkündür, oysa PHP'de işlevsel programlama sağlanmaz.

· Python'un sürdürülebilirliği ve değişiklik tedariki iyidir, oysa PHP'nin bakımı pek mümkün değildir.

· Python'da istisna işleme için uygun hüküm vardır, oysa PHP istisnayı uygun şekilde desteklemez.Python ve Node.js:

· Python, nesne yönelimli, üst düzey, dinamik ve çok amaçlı bir programlama dili iken Node.js, Google Chrome Javascript Engine üzerine kurulmuş sunucu tarafı bir platformdur.

· Python, arka uç uygulamaları, sayısal hesaplamalar ve yapay zeka için uygundur, oysa Node.js web uygulamaları ve web sitesi geliştirme için daha iyidir.

· Python, yorumlayıcı olarak PyPy'yi kullanırken Node.js, yorumlayıcı olarak javascript'i kullanır.

· Python, Node.js geri aramayı desteklese de, onu çok daha az karmaşık hale getiren jeneratörleri destekler. Programlaması, daha hızlı işlemesini sağlayan olay/geri çağırmaya dayanmaktadır.

· Python'u kullanmanın en büyük avantajı, geliştiricilerin daha az kod satırı oluşturması gerekmesidir, Node.js ise biraz yavaş olan katıksız JavaScript'tir.2 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page